UNIVERSITE DE NAMUR

De UNamur telt ca. 250 promovendi en 75 postdocs.

Net als de UCL was de UNamur (via de voormalige Universitaire Academie "Louvain") een van de 4 operatoren in het kader van het project PRODOC "Grensoverschrijdend proces voor integratie in het arbeidsproces van doctors (en jonge onderzoekers) en valorisatie van de onderzoeksvaardigheden bij ondernemingen en non-profit organisaties)".

Aan het einde van dit project is de UNamur doorgegaan met de activiteiten die hierin geïnitieerd waren, en stelde in het kader van de "PRO-DOC" cel iemand in voltijd aan voor het organiseren van seminars gericht op het versterken van de transversale vaardigheden van de onderzoekers en voor het begeleiden van deze onderzoekers bij het bepalen van hun arbeidsproject.

De UNamur was zich bewust van haar verplichtingen in verband met de bekrachtiging van het Europese Handvest voor Onderzoekers en wilde haar promovendi en onderzoekers ondersteunen door hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te bevorderen, zodat deze functie uiteindelijk in januari 2016 een permanent karakter heeft gekregen.

Sommige van de in het kader van de PRO-DOC cel georganiseerde acties werden uitgevoerd in samenwerking met de UCL en de Universiteit Saint-Louis.

Dat is het geval met de instelling van een portfolio van opleidingen gericht op transversale vaardigheden, activiteiten en individuele en collectieve tools om te helpen bij de integratie in het arbeidsproces en het bedrijfsleven bewust te maken van de vaardigheden van de doctors.

De ADRE (Administration de la Recherche) heeft verder diensten ontwikkeld om de mobiliteit van de onderzoekers te ondersteunen (informatie en aanleggen van dossiers voor beurzen, opleidingen gericht op het valoriseren van research, enz.).

Behalve deze seminars en begeleidende activiteiten en steeds met de doelstelling de promovendi en onderzoekers voor te bereiden op hun toekomstige verantwoordelijkheden als leidinggevende binnen de academische wereld en het bedrijfsleven, en ter bevordering van hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, heeft de Universiteit van Namen het certificaat "From University to Enterprise & Society" gecreëerd.

Dit certificaat, bestemd voor promovendi en beloond met minimaal 10 ECTS credits (met een maximum van 38 credits), is gebaseerd op 6 modules: sociaal bewustzijn & collectieve intelligentie, organisatiemanagement, voorbereiding op research, communicatie, sociaal-economische omgeving en pedagogiek. UNamur organiseert eveneens evenementen gericht op de voorbereiding van de promovendi en onderzoekers op hun integratie in het arbeidsproces: Ma thèse en 180 secondes, Famelab en de Research Day.