Bachelor Studenten

Bezoeken aan bedrijven en publieke organisaties

Het gaat erom informatie over de beroepen aan te bieden, de studenten aan het eind van hun bacheloropleiding te begeleiden en een betere kennis van het grensoverschrijdende gebied als "natuurlijke ruimte" van activiteiten voor masterstudenten mogelijk te maken.