Banenforum

PHD JOB DAY

Het doel is de werkgevers en de potentiële werknemers elkaar te doen ontmoeten, in het bijzonder binnen het Frans-Vlaams-Waalse grensgebied.

Op iedere beurs zullen er stands van ondernemingen te vinden zijn die specifiek op zoek zijn naar doctors, maar ook informatiestands (bijv. over de juridische aspecten van werken in een ander land), carrièreworkshops (bijv. solliciteren in een andere taal), C.V. analyses en de mogelijkheid te netwerken.

De beurs zijn toegankelijk voor bezoekers uit alle wetenschappelijke vakgebieden. In die zin zorgen wij er voor dat de markten eveneens een toegevoegde waarde bieden voor de jonge onderzoekers in mens- en sociale wetenschappen. Iedere beurs zal zijn eigen thema hebben en op een multidisciplinaire wijze georganiseerd worden. Met ieder zijn eigen specificiteiten weten de beurzen hun bezoekers en ondernemingen op optimale wijze in de 3 regio’s aan te trekken. In iedere regio zullen de nodige inspanningen verricht worden om een maximale circulatie van ondernemingen en promovendi/jonge doctors tussen de regio’s te bevorderen.

Voor iedere beurs zullen wij een veertigtal instituten aanwerven en een tiental workshops organiseren. Iedere beurs heeft als doel ca. 200 promovendi/jonge doctors aan te trekken (in totaal 600).

Er zullen 3 banenbeurzen georganiseerd worden, 1 per jaar:

  • De eerste banenbeurs vond plaats in Gent - België, in maart 2018

  • De tweede banenbeurs, PhD Job Day vondt plaats op 28 februari 2019 in Mons - België

  • De derde zou plaatsvinden in Frankrijk, in Villeneuve d'Ascq, op 26 januari 2021. Maar de gezondheidscrisis dwingt ons om het formaat en de data van deze show te herzien. Het zal in twee fasen worden gehouden: online workshops op 12 en 15 februari en werving, nog steeds online, op 18 februari 2021.