Leer-Werktrajecten op de Universiteit

Leer-Werktrajecten op de Universiteit

Voor de studenten op masterniveau wordt een structuur voorgesteld waarmee leer-werktrajecten op universitair niveau mogelijk zijn.
Deze activiteit is onderverdeeld in drie fasen:


  • Het ontmoeten en informeren van de studenten die een leer-werktraject volgen in een grensoverschrijdende context en het experiment “vis ma vie” (het leven leiden van een student met hetzelfde profiel die aan de andere kant van de grens woont);
  • Het opzetten, volgens de vereiste wettelijke en institutionele kaders, van universitaire “proef”-studies, waarbij integratie in het arbeidsproces gecombineerd wordt met een academische opleiding met enkele testdiploma’s

  • De analyse van de criteria waarmee het model uitgebreid kan worden tot andere diploma’s.